Aboriginalpaintings.dk

Om os

Hjem

Galleri

Kunstnere

Udstillinger

Foredrag

Om os

Kontakt

Links

 

English

Læs om hvordan og hvorfor om vore projekter

Om aboriginal historie og kultur

De australske aborigineres historie og kultur hører til verdens ældste. Som hos andre oprindelige folkeslag har billedet været en integreret del af deres ceremonier og har altså haft en spirituel funktion. Dette gælder for så vidt stadig i de mere traditionelle aboriginale områder. Jorden, sandet, klipperne og kroppen har været deres lærred og tavle. I dag har bl.a. den stigende turisme øget interessen for deres kultur og kunst

Aboriginernes billeder er i de senere år blevet en populær handelsvare og nye teknikker som kanvas, papir, bark, stof og træ, keramik, fletværk og tryk har suppleret de traditionelle teknikker.

Aboriginerne har siden briternes kolonisering af Australien ikke været anerkendt i deres eget land, og først i 1967 opnåede de fuldgyldigt australsk statsborgerskab. Trods de mange overgreb og kolonimagtens ihærdige forsøg på at udrydde den aboriginale kultur har den i imponerende grad vist at være levedygtig. De har sikret deres kulturs kontinuitet og deres kunst er et levende udtryk for deres åndelige liv. 

 
Om os

Siden 1993 har vi i perioder af varierende længde arbejdet med biologiske forskningsprojekter i mangroven og i bushen – mest omkring Darwin i Australiens nordlige territorium. Vi har undersøgt forskellige myre arter og deres levevilkår og overlevelsesstrategier i den ekstreme tropiske natur. Vi har mødt og samarbejdet med  aboriginerne på feltstationer, laboratorier, under feltarbejde, på fisketure og markeder - og i tidens løb har vi indkøbt en blandet samling kunst, som vi gerne udstiller og sælger af.* Klik for at læse om vore arbejdsmetoder

* Klik for flere billeder fra Australien og vores feltarbejde